• 124 કરતાં વધારે દેશોમાં જાણીતા સોફ્ટવેર નિર્માતા ...Click the flags below to verify

  free counters Source : FlagCounter.com

Anmoll English App ( Gujarati ) Just Rs. 399.00

आपको पसंद आए तो आपके मित्रोँ को बताएं , कृपया Like / Share करें । अगर आपने पहेले से ही LIKE कर रखा है और LIKE पर TICK MARK है तो कृपया LIKE पर क्लिक ना करे.

Hon.Dr.Shri C D Sankhavara Sir નો અભિપ્રાય (Ex.Dean, R K University.)

I am really happy with your software. You have used the right technique to learn English. Even it is better than other reputed software as far as English learning is concern. I am going to recommend it to our staff and student of our university.

 • Hon.Dr.Shri C D Sankhavara Sir નો અભિપ્રાય (Ex.Dean, R K University.)

 • અન્ય ગ્રાહકોના અભિપ્રાય વાંચવા માટે નીચે આપેલ "More Info" પર ક્લીક કરો.

  More Info

   • 124 કરતાં વધારે દેશોમાં જાણીતા સોફ્ટવેર નિર્માતા ...વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ ધ્વજ પર ક્લિક કરો.

   free counters Source : FlagCounter.com

  Dr.Shri C D Sankhavara Sir Ex.Dean, R K University.)

  I am really happy with your software. You have used the right technique to learn English. It is better than other reputed softwares .I am going to recommend it to our staff and student of our university.

  વેદિકા ગજ્જર -ગૃહિણી , રાજકોટ

  મને ડર હતો કે ઓનલાઈન મંગાવીશ તો કેવું હશે , પણ આ તો ખુબ સરસ છે ....

  Bipin Shah Anmoll App user

  Anmoll is the Best app to learn correct English. I appreciate the app and strongly recommend to all those who are in search of an app for learning English. Thanks Anmoll.