• 124 કરતાં વધારે દેશોમાં જાણીતા સોફ્ટવેર નિર્માતા ...Click the flags below to verify

  free counters Source : FlagCounter.com

Anmoll English App ( Gujarati ) Just Rs. 399.00

आपको पसंद आए तो आपके मित्रोँ को बताएं , कृपया Like / Share करें । अगर आपने पहेले से ही LIKE कर रखा है और LIKE पर TICK MARK है तो कृपया LIKE पर क्लिक ना करे.

Hon.Dr.Shri C D Sankhavara Sir નો અભિપ્રાય (Ex.Dean, R K University.)

I am really happy with your software. You have used the right technique to learn English. Even it is better than other reputed software as far as English learning is concern. I am going to recommend it to our staff and student of our university.

 • Hon.Dr.Shri C D Sankhavara Sir નો અભિપ્રાય (Ex.Dean, R K University.)

 • અન્ય ગ્રાહકોના અભિપ્રાય વાંચવા માટે નીચે આપેલ "More Info" પર ક્લીક કરો.

  More Info

   • 124 કરતાં વધારે દેશોમાં જાણીતા સોફ્ટવેર નિર્માતા ...વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ ધ્વજ પર ક્લિક કરો.

   free counters Source : FlagCounter.com

  વેદિકા ગજ્જર -ગૃહિણી , રાજકોટ

  મને ડર હતો કે ઓનલાઈન મંગાવીશ તો કેવું હશે , પણ આ તો ખુબ સરસ છે ....

  Bipin Shah Anmoll App user

  Anmoll is the Best app to learn correct English. I appreciate the app and strongly recommend to all those who are in search of an app for learning English. Thanks Anmoll.