વિદ્યાર્થી, ગૃહિણી થી લઇ ને વિદ્વાનો સૌ એ વખાણેલ ...

તમને સારું લાગે તો તમારા મિત્રોને જણાવો , નીચે આપેલ Share બટન પર ક્લીક કરો.

I am really happy with your software. You have used the right technique to learn English. Even it is better than other reputed software as far as English learning is concern. I am going to recommend it to our staff and student of our university.

Retired Professor of English , Gujarat College, Ahmedabad

This is the best software.

Anmoll is a very good software to learn English. Now I am going to use Android app of Anmoll. Thanks for Five star work....

Anmoll English Software તમને સારું લાગે તો તમારા મિત્રોને જણાવો , Like કરો / Share કરો .

    • 124 કરતાં વધારે દેશોમાં જાણીતા સોફ્ટવેર નિર્માતા ...વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ ધ્વજ પર ક્લિક કરો.

    free counters Source : FlagCounter.com

It really works 👌👌👌👌👌 I'm satisfied with this app.I think some one interested to speak English it's useful for them

મને ડર હતો કે નેટ પરથી મંગાવીશ તો કેવું હશે , પણ આ તો ખુબ સરસ છે , ભેટમાં પણ અપાય તેવું છે , આટલું સરસ સોફ્ટવેર બનાવવા બદલ આભાર ....

English શીખવા માટે ખુબ જ ઉપયોગી સોફ્ટવેર ....

It is very useful ...to learn English , for competitive exam ......thank you Anmoll Team

Mere liye best app kyo ki first stage se saru ki gai aap he or bahut kuchh sikhane ko mila or sikh raha hu ... thanks Anmoll Eglish app

Best in Gujarat , Anmoll

It is beautiful !

Very good software , Anmoll.

Thank you very much , I like it.

Anmoll is a very good software to learn English.

Good software , I am impressed.

Very good app easy way to learn English.

I used Anmoll software. It is great. The app is also good for English learner from Gujarati

Thank you Anmoll English.

Good app, its nice app for Gujarati learners. It has simple speaking method and used functional approach..

Nice application.

Nice application.

Excellent software for all Gujarati people.

Most important app for learning English.

Nice app for learning English.

Superb app for Gujarati people Awesome! very good app, covers almost all aspects in depth, this app is very much useful for all, for beginners to somewhat advanced learners as well.

Anmoll English Software તમને સારું લાગે તો તમારા મિત્રોને જણાવો , Like કરો / Share કરો .

બધા જ અભિપ્રાય વાસ્તવિક ઉપયોગ કરનારાઓ એ આપેલ છે , વધુ અભિપ્રાય માટે અમારા Facebook પેજની મુલાકાત લ્યો , અથવા Google Play Store પર Anmoll English App નું પેજ જુઓ .