The Power of Habit book summary in Gujarati

Number of Share: 4 The Power of Habit book by Charles Duhigg summary in Gujarati The Power of Habit book summary in Gujarati : તમે કેટલી વાર વધુ કસરતો કરવાનું, સ્વસ્થ ખાવાનું શરૂ કરવાનું અથવા છેલ્લે સિગારેટ છોડવાનું નક્કી કર્યું છે ? તમે થોડા દિવસો, અઠવાડિયાઓ, કદાચ મહિનાઓ માટે પણ સફળ બનો છો, પરંતુ અચાનક તમારી … Continue reading The Power of Habit book summary in Gujarati